Diplom Prototypa

Diplom Prototypa

Spíše recesní odměna za účast na prezentaci materiálů uvedené firmy