Nová fotogalerie - Keramika

23.05.2010 16:50

V sekci fotogalerií přibila nová - Keramika. Zde budu průběžně ukládat obrázky z vlastní tvorby manželky, která tímto způsobem relaxuje.

Také můžete navštívit web stránky www.fler.cz/cambal a okouknout práci našeho kamaráda.