Detoxycolor

06.06.2009 09:02

 

detoxy color

Pro větší poptávku ze strany zákazníků začínám s aplikací barvy která jednodušeji řečeno "čistí vzduch". Ideální jako první nátěr na novou omítku.

 

DETOXY COLOR®

CHARAKTERIZACE:

DETOXY COLOR® je první nátěrová barva, která je skutečně účinná proti plynným i kapalným polutantům a zároveň má antimikrobiální a antifungicidní účinek na denním i umělém světle. Jeho základem je speciální fotokatalyzátor, vyráběný podle vlastního, autorsky chráněného výrobního postupu. Ten je výsledkem víceletého společného výzkumu Ústavu anorganické chemie České akademie věd Praha a podnikového výzkumu Rokospol a. s.

DETOXY COLOR® lze oprávněně označit za barvu, která čistí vzduch. Účinně rozkládá bacily a choroboplodné zárodky, veškeré alifatické a aromatické uhlovodíky (propan, butan, benzín, xylen, benzen) a všechny nebezpečné produkty kouření. Je proto skutečně významným příspěvkem k ochraně životního prostředí

POUŽITÍ:

DETOXY COLOR® lze doporučit všude tam, kde je člověk vystaven silnému negativnímu působení civilizace. Obzvlášť lze doporučit do zdravotnictví, školství, bytů a kanceláří a všech veřejných prostor. Zejména ve zdravotnictví, kde dle dostupných statistik že 5 až 7% úmrtí jde na vrub konfrontace virů s oslabeným organismem, je tento výrobek velmi důležitý.

BAREVNÉ ODSTÍNY:

DETOXY COLOR® je nabízen v bílé barvě a 6 barevných variantách ve třech odstínech.

 

----------------------------------------------------------------

Text a obrázkek převzet ze stránek: www.detoxycolor.cz